Nivå Trim

- sundhed i det lange løbForening

Vedtægter

Privatlivspolitik

Ønsker du at læse referater og beretninger fra tidligere generalforsamlinger, så kontakt formanden.

Bestyrelse

Klubbens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der vælges på generalforsamlingen. Den nuværende bestyrelse består af: