Nivå Trim

- sundhed i det lange løbForening

Vedtægter

Privatlivspolitik

Referat og formandens beretning fra den senest afholdte generalforsamling:

Ønsker du at læse referater og beretninger fra tidligere generalforsamlinger, så kontakt formanden.

Bestyrelse

Klubbens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der vælges på generalforsamlingen. Den nuværende bestyrelse består af: